Moet je een levenstestament laten opstellen of niet?

levenstestament

Heel wat mensen vragen zich tegenwoordig af wat een levenstestament nu precies is. Iedereen heeft
natuurlijk wel al eens gehoord van een gewoon testament, maar wat zijn nu precies de verschillen
tussen beide documenten? In eerste instantie geldt voor een levenstestament dat de persoon
waarover ze gaat zoals de naam eigenlijk al aangeeft nog in leven is. Deze is dan ook niet bedoeld
om de erfenis te regelen. In plaats daarvan regelt dit document een aantal belangrijke, praktische
zaken op het moment dat de persoon nog in leven is. Denk hierbij niet alleen aan bepaalde
medische, maar ook financiële verplichtingen waaraan er moet worden voldaan. Zou jij hier graag
meer over te weten willen komen? In dit artikel lees je hier meer over!

Wat kan je laten vastleggen in een levenstestament?

Er zijn verschillende zaken die je kan laten vastleggen in een levenstestament. In eerste instantie
wordt er vooral aandacht besteed aan het financiële aspect. Voor heel wat mensen die ouder
worden geldt dan ook dat zij op een bepaald moment niet meer in staat zijn om zelf hun financiële
zaken te regelen. Dat is vervelend, omdat ze op deze manier ook al snel met een
reeks van praktische problemen geconfronteerd kunnen worden. Gelukkig is het dus mogelijk om dat
te voorkomen door het opstellen van een levenstestament. Een dergelijk document maakt namelijk
duidelijk wie er is aangesteld als vertrouwenspersoon. Op deze manier kan hij of zij over alle vereiste
volmachten beschikken om financiële transacties uit te kunnen voeren.

Hoe moet je rekening houden met de medische voorkeuren?

Niet alleen het financiële aspect kan worden geregeld door het opstellen van een levenstestament.
Hoe moet je namelijk rekening houden met de medische voorkeuren waarover iemand beschikt?
Voor heel wat mensen geldt in de praktijk dat ze bepaalde medische behandelingen niet willen
krijgen. Daarnaast is er ook nog het discussiepunt rond reanimatie. Voor menig aantal mensen geldt
dat ze, vooral bij een langdurige ziekte niet willen gereanimeerd worden. Het spreekt voor
zich dat dit een bijzonder moeilijke taak is om toe te vertrouwen aan een vertrouwenspersoon.
Omwille van die reden kiezen steeds meer mensen ervoor om hun voorkeur op dit vlak vast te laten
leggen in een levenstestament. Zo kan er hier geen discussie over bestaan.

Met welke kosten moet je rekening houden voor een levenstestament?

Het opstellen van een levenstestament gebeurt door een notaris van bijvoorbeeld Rocket Lawyer.
Het spreekt voor zich dat er in het maken van een dergelijk document een behoorlijke hoeveelheid
aan tijd gaat zitten. Deze tijd moet natuurlijk worden vergoed. De kosten die je zal moeten betalen
voor het opstellen van een dergelijk document zijn in de praktijk afhankelijk van twee verschillende
factoren:

  1. Het notariskantoor dat het levenstestament moet opstellen;
  2. De inhoud waar het levenstestament over dient te beschikken;

Voor een document als deze geldt dat de inhoud ongelooflijk sterk kan verschillen. Je kan ze dan ook
eigenlijk zo uitgebreid maken als je zelf wil. Ondanks het feit dat er dus bepaalde kosten zijn
verbonden aan het laten opstellen van een testament bij leven moet het toch gezegd dat er heel wat
vervelende situaties mee voorkomen kunnen worden. Het is dan ook zeker een aanrader om te doen.