WOZ waarde Amsterdam, in bezwaar gaan?

Wanneer de WOZ waarde Amsterdam te hoog wordt vastgesteld voor jouw woning, kan dit veel gevolgen hebben. Zo kunnen verschillende kosten hoger oplopen. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de Nederlanders de vastgestelde WOZ waarde voor hun woning te hoog vindt. Toch gaat maar 2% daadwerkelijk in bezwaar tegen deze beschikking. 

Wat is WOZ

WOZ staat voor Wet Onroerende Zaken. De waarde van de WOZ wordt vastgesteld door de gemeente. Dit gebeurt door middel van een taxatie. Een taxateur van de gemeente bepaalt de waarde van de woning, door de desbetreffende woning te vergelijken met andere soortgelijke woningen. De WOZ waarde Amsterdam laat uiteindelijk zien hoeveel de woning had moeten opbrengen op 1 januari het jaar ervoor. Toch laat de WOZ waarde niet alleen zien hoeveel de woning waard is. De WOZ waarde die vastgesteld is voor jouw woning of bedrijfspand, bepaalt namelijk ook de hoogte van de belastingen en de gemeentelijke heffingen. Hieronder vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerende-ruimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB).

Weinig actie

Er komen dus maar weinig mensen in actie, wanneer zij het niet eens zijn met de vastgestelde WOZ waarde Amsterdam voor hun woning. Een reden hiervoor is dat veel mensen niet weten dat bezwaar maken mogelijk is. Daarnaast denken veel mensen negatief over de procedure. Zij verwachten dat de procedure om in bezwaar te gaan ingewikkeld en omslachtig is en dat het veel tijd gaat kosten. Tot slot denken veel mensen dat het überhaupt geen zin heeft om in bezwaar te gaan tegen de vastgestelde WOZ waarde. 

In bezwaar gaan tegen WOZ waarde Amsterdam

Wanneer je toch in bezwaar wilt gaan tegen de vastgestelde WOZ waarde Amsterdam, is een aantal zaken belangrijk. Zo is het goed om te weten waar je het bezwaarschrift in moet dienen. Omdat de WOZ waarde is vastgesteld door de gemeente, is de gemeente dan ook de plek waar je dit bezwaarschrift in moet dienen. Ook de termijn van het indienen van een bezwaarschrift is belangrijk. Een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ waarde, moet binnen zes weken na de datum van het ontvangen van de beschikking worden ingediend. Als het bezwaarschrift binnen deze termijn wordt ingediend, wordt het in behandeling genomen. Wanneer het bezwaarschrift na deze termijn van zes weken pas wordt ingediend, wordt het bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ waarde Amsterdam niet meer in behandeling genomen.

Hulp bij het bezwaarschrift

Veel mensen denken dus negatief over de procedure van het in bezwaar gaan tegen de beschikking over de WOZ waarde van de gemeente. Toch is het wel verstandig om in bezwaar te gaan tegen deze beschikking, indien je van mening bent dat de waarde te hoog is vastgesteld. Hoe hoger de vastgestelde WOZ waarde is, des te hoger de belastingen en gemeentelijke heffingen zijn die jij moet afdragen. Wanneer je een bezwaarschrift indient tegen de WOZ waarde bij de gemeente Amsterdam en dit gegrond wordt verklaard, zal de WOZ waarde aangepast worden. De WOZ waarde zal dan naar beneden worden bijgesteld, waardoor automatisch ook de hoogte van de gemeentelijke heffingen en belastingen naar beneden zal worden bijgesteld. Het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ waarde, kan je dus een hoop onnodige kosten besparen, bovendien kan Bezwaarmaker.nl kosteloos helpen.