De wft basis en 9 modules waarborgen kwaliteit in de financiële sector

Het beroep financieel adviseur is beschermd en daarvoor zijn de wft basis en bijbehorende modules het bewijs. Dit is belangrijk, want als jij financieel advies wilt inwinnen, dan wil je dat krijgen van een specialist. Wft staat voor wet financieel toezicht en dat is de wetgeving die er zorg voor draagt dat elke financieel adviseur de juiste beroepskwalificaties heeft. Dat wordt dan weer gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten en afgestraft als er iets niet in orde is. Het wft basisdiploma wordt door alle financiële adviseurs behaald en daarna zijn er modules die ze moeten volgen specifiek voor het gebied waarin ze adviseren. Zonder deze beroepskwalificaties mogen ze hun baan niet uitvoeren.

Wat is de wft basis cursus en de 9 aanvullende modules?

Als jij als consument advies wilt inwinnen over een financieel onderwerp zoals hypotheken, dan wil je zeker zijn dat je dit krijgt van iemand die daar verstand van heeft. Daarom moeten alle financieel adviseurs wettelijk de wft basiscursus hebben gevolgd en de relevante module, in dit geval PE Hypothecair Krediet. De wft basis is geen PE (permanente educatie) cursus en hoeft dus niet verlengd te worden. De module Hypothecair Krediet is dat wel. Er is maar één wft basis en er zijn 9 aanvullende modules. Deze modules zijn beroepskwalificaties en geven de adviseur de bevoegdheid om in dat gebied te adviseren. De Autoriteit Financiële Markten houdt hier toezicht op.

Niet onbeperkt geldig

Het wft basis diploma hoeft maar één keer gehaald te worden, maar de modules moeten wel periodiek worden verlengd. Iedere financiële adviseur heeft te maken met een diplomaplicht en met een onderhoudsplicht. Deze onderhoudsplicht zorgt ervoor dat de specialist het diploma niet alleen heeft, maar dat deze ook regelmatig wordt bijgehouden.

Permanent actueel

Een andere plicht die de financiële adviseur heeft naast de wft basis en geldige relevante module(s) is dat deze moet kunnen aantonen dat hij of zij permanent actueel is. Ook hier wordt naar gekeken door de Autoriteit Financiële Markten. Permanent actueel betekent dat de adviseur aandacht besteed aan scholing in de recente ontwikkelingen en laatste nieuwtjes in het vakgebied. Daarvoor moeten ze testen doen en krijgen ze punten. Met deze punten kunnen ze aan de Autoriteit Financiële Markten laten zien wat ze hebben gedaan. Er is ook een Permanent Actueel Certificaat.

Hoe vind jij bewijs van kwaliteit?

Als consument is het fijn om te weten dat het beroep financieel adviseur beschermd is. Het geeft jou bewijs van kwaliteit. Wil je controleren of de adviseur alles in orde heeft, dan vraag je hem of haar dus naar de volgende papieren:

●        Het wft basis diploma.

●        Het PE diploma in de relevante vakgebieden (controleer de geldigheid van het PE diploma, want in tegenstelling tot het wft basis diploma moet deze periodiek worden onderhouden).

●        Het Permanent Actueel Certificaat.

Twijfel je, dan geef je dat aan bij de Autoriteit Financiële Markten. Vervolgens ga je op zoek naar een adviseur die wel alles in orde heeft.