In problematische schulden? Zet schuldhulpverlening in

Schuldhulpverlening

Zelfs als er in je financiële situatie jarenlang geen vuiltje aan de lucht lijkt te zijn kun je op een dag plotseling in de schulden zitten. Het verslechteren van je financiële situatie is natuurlijk wel een proces, maar toch wel een proces dat opeens heel snel kan verlopen. Bekende oorzaak van geldproblemen zijn een echtscheiding, een faillissement, een lichamelijke aandoening of ziekte en een verstandelijke beperking. 

Een goede oplossing voor het aanpakken van je schulden zou kunnen bestaan uit schuldhulpverlening. Hierbij word je namelijk door een expert geholpen om stap voor stap uit de schulden te komen en weer een stabiele financiële situatie op te bouwen. 

Zo gaat schuldhulpverlening in z’n werk

Als je je aanmeldt voor een schuldhulpverleningstraject en de hulpverlener besluit inderdaad jou te gaan helpen, dan zal er eerst een uitgebreid plan van aanpak worden gemaakt. De balans wordt opgemaakt, de schulden in kaart gebracht en je maandelijkse bedrag aan leefgeld wordt bepaald. Belangrijk is natuurlijk ook dat de hulpverlener zal proberen betalingsregelingen te treffen met je schuldeisers. Deze schuldeisers zullen als ze merken dat je een schuldhulpverlener hebt ingeschakeld eerder geneigd zijn met een dergelijke regeling akkoord te gaan. In principe gaat men bij schuldhulpverlening verder uit van een periode van drie jaar. 

Schuldhulpverlening

Waar moet je aan voldoen om schuldhulpverlening te kunnen krijgen?

Wanneer je je wilt aanmelden voor schuldhulpverlening, dan moet je in de eerste plaats minimaal achttien jaar oud zijn en ingeschreven staan bij de gemeente waar je woont. Verder moet je beschikken over een salaris of een uitkering waarmee je in ieder geval je vaste lasten kunt betalen. Tenslotte moet er sprake zijn van problematische schulden. Hiervan spreekt men als je schuldenlast dusdanig hoog is dat je die normaliter niet in drie jaar kunt aflossen.